Budownictwo bazuje nie tylko na doświadczeniu

Wciąż wspomina się o tym, iż budownictwo bazuje na doświadczeniu zapominając jednocześnie o kilku nader ważnych kwestiach, a mianowicie także innowacji oraz najnowszej technologii. Oznacza to, iż z jednej strony budownictwo nawiązuje do tego co sprawdzone pod kątem rzeczywistej eksploatacji, z drugiej najzwyczajniej w świecie adoptuje innowację pod każdą co do tego postacią, nie boi się wykorzystywać i stosować tego co nowe, dużo bardziej wydajne i efektywne. Pewnie, że budownictwo starał się połączyć doświadczenie z najnowszymi technikami, metodami czy nieznanymi jeszcze na szeroką skalę rozwiązaniami, co zresztą doskonale robi. Dlatego następnym razem gdy będzie przedstawiać się budownictwo, jako coś nawiązującego i czerpiącego wszystko co z nim związane bezpośrednio z doświadczenia, to nie wolno zapominać również o tym, co obecnie kreuje. Można nawet iść krok dalej i powiedzieć, że budownictwo już od bardzo dawna stara się dostrzegać innowacyjne techniki, metody czy sposoby jakich zastosowanie ma uzasadnione do tego podstawy.

Posted by: admin on Category: Budownictwo