Czy wolno zmieniać projekt budowlany w trakcie jego realizowania?

Czy wolno zmieniać projekt budowlany w trakcie jego realizowania? W żadnym przypadku, niewielkie modyfikacje może wprowadzić jednie osoba odpowiedzialna za jego stworzenie, a więc nie kto inny jak architekt budowlany. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, iż projekt budowlany to specyfikacja dotycząca wielu zagadnień, metod, uwarunkowań technicznych czy też rozwiązań technologicznych dopasowanych w indywidualny sposób do miejsca swoistego przeznaczenia. Oznacza to, iż jakiekolwiek odchodzenie od projektu budowlanego jest niezgodne z prawem, a w razie kontroli inspektora nadzoru budowlanego może dojść do sytuacji, w której wszelkie prace budowlane mogą zostać wręcz wstrzymane. Dlatego pamiętajmy aby na projekt budowlany spoglądać z adekwatnej do tego perspektywy, co oznacza nic innego jak szczegółowe realizowanie wszelkich działań w oparciu o wszystko do czego projekt budowlany nas bezpośrednio zachęca. W gruncie rzeczy projekt budowlany jest w końcu bądź co bądź ważną dokumentacją typowo techniczną.

Posted by: admin on Category: Budownictwo